USG
Badanie Cena
tarczyca 110 zł
piersi 110 zł
jama brzuszna (wątroba, drogi żółciowe, śledziona, nerki, prostata, pęcherz moczowy) 100 zł