Wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego wspierającego pacjentów w walce z nadwagą i otyłością przez podmiot działalności leczniczej Zdrowie Bałuty.

Pasek logotypów projektów unijnych

W okresie 1.04.2020 – 30.04.2022 PORADNIA ZDROWIE BAŁUTY realizuje projekt

Jabłko z napisem Odważ się - logo projektu

odWAŻ się

Wdrożenie Regionalnego Programu Zdrowotnego wspierającego pacjentów w walce z nadwagą i otyłością przez podmiot działalności leczniczej Zdrowie Bałuty.

 

DLA KOGO?

Program skierowany jest do grupy pacjentów w wieku 30-65 lat zamieszkujących miasto Łódź oraz powiaty brzeziński, zgierski oraz łódzki wschodni o BMI między 25- 39,9 lub obwodzie talii: u kobiet >80 cm, u mężczyzn >94 cm.

CELE PROGRAMU

Program ma na celu przeciwdziałanie nadwadze i otyłości w województwie Łódzkim wśród osób w wieku aktywności zawodowej (30-65 lat).

Rezultatem działań Projektu będzie zmniejszenie masy ciała średnio o 5% wyjściowej masy ciała uczestników zakwalifikowanych do udziału w Projekcie i uczestniczących w jego działaniach.

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

 1. Miejsce zamieszkania: miasto Łódź + powiat: brzeziński, zgierski, łódzki wschodni
 2. Wiek: 30 – 65 lat.
 3. BMI: ≥ 25 kg/m² – ≤ 39,9 kg/m² lub obwód talii: kobiety >80 cm, mężczyźni>94 cm.
 4. Pozytywna opinia lekarza pierwszego kontaktu dotycząca udziału osoby w Programie.
 5. Wyniki badań wykonanych przez pacjenta na potrzeby wstępnej kwalifikacji do Programu (wykonane nie później, niż miesiąc przed wizytą)

(Morfologia pełna, lipidogram, glukoza, AST, ALT, kwas moczowy, HbA1C, ciśnienie tętnicze).

Badania można wykonać w PORADNI ZDROWIE BAŁUTY.

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU:

Istnieją dwie ścieżki umożliwiające przystąpienie do Projektu „odWAŻ się”:

 • Pacjent spełniający kryteria uczestnictwa zostaje skierowany do udziału w Projekcie przez lekarza POZ po czym bezpośrednio umawia się na pierwszą wizytę u dietetyka.
 • Pacjent zgłasza się do Biura Projektu, po spełnieniu wstępnej kwalifikacji zostaje skierowany do lekarza pierwszego kontaktu, który zleca wykonanie badań laboratoryjnych i wydaje skierowanie do udziału w Projekcie. Następnie pacjent kierowany jest na wizytę u dietetyka, który ustala Indywidualny Plan Dietoterapii.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU:

Uczestnictwo w Programie daje Pacjentowi możliwość skorzystania z najbardziej skutecznych form walki z nadwagą i otyłością.

Program składa się z:

 • 12 konsultacji dietetycznych wraz z indywidualnym półrocznym planem żywieniowym,
 • 2 indywidualnych konsultacji z psychologiem,
 • 3 grupowych zajęć z psychologiem,
 • refundacji zajęć aktywności fizycznej,
 • końcowych badań laboratoryjnych wraz z wizytą lekarską.

W uzasadnionych przypadkach potrzebujący Pacjent może się ubiegać o zwrot kosztów dojazdu na konsultacje oraz kosztów opiekuńczych.

Czas trwania projektu 01.04.2020- 30.04.2022r.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w PORADNI ZDROWIE BAŁUTY przy ul. Limanowskiego 104 w Łodzi lub pod nr tel. 726 303 697

Biuro projektu mieszczące się w Poradni ZDROWIE BAŁUTY czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18.

Quiz o zdrowym stylu życia