Bezpłatne badania profilaktyczne

Bezpłatne usługi położnej środowiskowej

Droga Mamo, czy wiesz, że już w ciąży możesz, a nawet powinnaś skorzystać z BEZPŁATNYCH usług położnej środowiskowej?

Zapraszam Cię na spotkania przedporodowe, abyśmy mogły się poznać, abym mogła podzielić się z Tobą swoją wiedzą na temat ciąży,abym przygotowała Cię do porodu i połogu, a także opieki nad dzieckiem. Postaram się również odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Możemy spotykać się począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania,

  • 1 raz w tygodniu w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży,
  • 2 razy w tygodniu w okresie od 32. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania.

Twoja położna  – specjalistka ds. pielęgniarstwa neonatologicznego Marta Laskowska-Burska

Profilaktyka chorób układu krążenia

Program jest skierowany do osób będących w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat w danym roku kalendarzowym, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia. Osoby te w ciągu ostatnich 5 lat nie mogły korzystać z badań w ramach programu również u innego świadczeniodawcy.

Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

Profilaktyka chorób płuc – program profilaktyki chorób odtytoniowych

Program ten adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, w szczególności do osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, które nie miały – w ramach programu profilaktyki POChP – wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, w tym ograniczenie zachorowalności, inwalidztwa i umieralności z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) poprzez kompleksowe działania edukacyjno-diagnostyczne i terapeutyczne w grupach wysokiego ryzyka.