Koordynowana opieka zdrowotna – wyższy standard w POZ

Opieka koordynowana to taki model opieki nad Pacjentem, który zakłada, że w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) odbywa się koordynacja całego procesu leczenia:

 • Diagnostyka
 • Pierwsze, wstępne diagnozy
 • Diagnozy specjalistyczne, które mają doprowadzić Pacjenta do poprawy stanu zdrowia

Oznacza to, że lekarz POZ będzie mógł zlecić Pacjentowi badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty. Leczenie będzie oparte na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i ma uwzględniać nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

Czego dotyczy opieka koordynowana?

Koordynacja opieki nad Pacjentem dotyczy schorzeń, na które najczęściej chorują Polacy w zakresie:

 • Kardiologia
 • Diabetologia
 • Choroby płuc
 • Endokrynologia

W przypadku Pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych zakresów, lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową, na której ustala indywidualny plan leczenia.

Badania i dodatkowe porady zlecane przez lekarza rodzinnego

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ zapewni dostęp do:

Badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii i endokrynologii (do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista).

Poszerzenie katalogu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia. Chodzi m.in. o:

 • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 • ECHO serca

Konsultacji z lekarzem specjalistą z zakresu diabetologii, endokrynologii, kardiologii, pulmonologii lub alergologii. Ułatwi to prowadzenie opieki kompleksowej nad Pacjentem, bez konieczności kierowania go do lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Konsultowania stanu zdrowia Pacjenta przez lekarza POZ z lekarzem specjalistą. Konsultacje lekarskie będzie można prowadzić również zdalnie. Bezpośrednie omówienie wyników badań Pacjenta i dalszego przebiegu leczenia między lekarzami, wpłynie na większą skuteczność terapii i bezpieczeństwo Pacjenta.

Wizyt kompleksowych z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej (IPOM). Poprawi to opiekę nad Pacjentami chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdrożenia standardów opieki w chorobach przewlekłych objętych koordynacją.

Porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki.

Porad dietetycznych realizowanych przez dietetyków (przy rozpoznaniu np. cukrzycy).

Wyższa jakość opieki

W nowym modelu opieki, Pacjent zyska dostęp do koordynatora, który zadba m.in. o:

 • Monitorowanie jakości opieki (dążenie do ciągłej poprawy jakości opieki).
 • Dbałość o utrzymanie odpowiednich standardów opieki.
 • Lepszą komunikację na linii lekarz-Pacjent.
 • Planowanie i monitorowanie przebiegu diagnostyki oraz terapii.
 • Przypominanie Pacjentowi o nadchodzących wizytach.
 • Informowaniu o kolejnych etapach leczenia.
 • Weryfikację i aktywne umawianie Pacjenta na programy profilaktyczne.
 • Współpracę z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.